Descripció

La importància de tenir coneixement i pràctiques alternatives al consum de productes nous, fets de plàstics d’un sol ús, o , en definitiva, dissenyats sense criteris sostenibles, és primordial. Vivim en una societat que ens porta a la necessitat del consum desmesurat, una societat que valora la felicitat amb tinences materials, amb ànsia de novetat i rapidesa. Aquests valors juguen en contra de posar la mirada a la cura per les persones i l’entorn i ens fa difícil sortir-ne. Així doncs, aquesta proposta es basa en crear espais de formació continuada en diversos temes d’interès en el marc de les sostenibilitats.

Objectius

Objectiu general

Objectius específics

Desenvolupament

A partir del grup ja creat aquest any 2020 per a la realització del present projecte, es pretén continuar les trobades formatives convertint-les en espais oberts al poble on es treballin temes d’interès i amb demanda per part de la gent. Sent la següent descripció objecte de canvis segons el grup, la idea és fer una jornada-taller cada dos mesos sobre reparació, on s’haurà de portar l’objecte a reparar segons la temàtica del taller; electrodomèstics, roba, calçats, mobles, etc. Paral·lelament es faran trobades amb el “grup motor” que serà qui coordinarà, juntament amb la regidora, aquesta proposta.

Temporalitat

La proposta s’iniciarà el gener del 2021 i finalitzarà el desembre del 2021 amb una possible continuïtat.

Finançament

El pressupost d’aquesta proposta és de 3.000€ i anirà destinat a les professionals que impartiran els tallers i formacions escollides cada dos mesos.

Agents Implicats